על החוגים

יתעדכן בקרוב..

יום ראשון

שעהשם חוגשם מדריך
09:00 - 10:00צי גונגחנה קוטלר
10:00 - 11:30פילאטיסקתרין עמרני
19:30 - 21:00יוגהשיינה
21:00 - 22:00זומבהרבקה חיון

יום שני

שעהשם החוגשם מדריך
09:00 - 10:00פילאטיסקתרין עמרני
10:00 - 11:00פילאטיס מתיחותקתרין עמרני
19:30 - 21:00אירובי ועיצוברבקה אורלובסקי
21:00 - 22:00ריקודי עםדבורה בקר

יום שלישי

שעהשם החוגשם מדריך
09:00 - 10:00פילאטיסדבורה בקר
10:00 - 11:00אירוהי ועיצובדבורה בקר
20:00 - 21:00פילאטיסקתרין עמרני
21:00 - 22:00מדרגה / פיטבולקתרין עמרני

יום רביעי

שעהשם החוגשם מדריך
08:00 - 09:30יוגהנעמי קיל
09:30 - 11:00התעמלות דינמיתקתרין
19:00 - 20:00התעמלות בריאותיתסייג נוביק
20:00 - 21:00אירובי / עיצוברבקה אורלבסקי
21:00 - 22:00זומבהשחר

יום חמישי

שעהשם החוגשם מדריך
08:30 - 10:00יוגהסימה סידו
10:00 - 11:00צי גונגחנה קוטלר
11:00 - 12:00התעמלות בריאותית בכסאסייג נוביק
19:30 - 20:30פילאטיסקתרין עמרני
20:30 - 21:30פיטבלקתרין עמרני

יום שישי

שעהשם החוגשם מדריך
09:00 - 10:00פיטבלקתרין עמרני
10:00 - 11:00התעמלות בריאותיתסייג נוביק