בית הספר

בית הספר

בית הספר

בית הספר שלנו בית חינוך עיוורים הנו בית ספר רשמי  לחינוך מיוחד, בפיקוח משרד החינוך, כל התלמידים בבית הספר עברו ועדת השמה,
ונמצאו זכאים לבית ספר כוללני לחינוך מיוחד לעיוורים וליקויי ראיה, לרוב התלמידים קשיים נוספים בתחומים פיזיים או קוגנטיבים, כשליש מהתלמידים על הרצף התקשורתי.

בית הספר פועל בכל ימות השבוע

בין השעות 08:00-15:00 יום ו’ בין 08:00-12:00

המטרה המרכזית שלנו ליצור הזדמנויות הוראה ולמידה המאפשרות לקדם כל תלמיד בתחומים חינוכיים, שיקומיים, בין אישיים ותוך אישיים כדי להביא ליתר אוטונומיה ולהתאמה ייחודית בין התלמיד לבין הסביבה. כל זאת תוך פיתוח סביבה מאפשרת, נגישה ומותאמת לצרכיו עם אמצעים מתאימים ומעודכנים.