דרכים ליצירת קשר​

שלח פנייה

דרכים ליצירת קשר

דרכים ליצירת קשר

הנהלה

מנכ"ל: שבתאי דויטש

סמנכ"לית: רחל סקרוביש

בית הספר

מנהלת בית הספר: מנוחה טרופ

מרכז הספורט

רכזת מרכז הספורט: שושנה סלומון

בית הספר

מנהלת בית הספר: מנוחה טרופ

מרכז הספורט

רכזת מרכז הספורט: נאוה לוי