דרכים ליצירת קשר​

שלח פנייה

דרכים ליצירת קשר

דרכים ליצירת קשר

הנהלה

מנכ"ל: שבתאי דויטש

סמנכ"לית: רחל סקרוביש

בית הספר

מנהלת בית הספר: מנוחה טרופ

מרכז הספורט

רכזת מרכז הספורט: שושנה סלומון

הנהלה

מנכ"ל: שבתאי דויטש

סמנכ"לית: רחל סקרוביש

בית הספר

מנהלת בית הספר: מנוחה טרופ

קבלה מרכז הספורט

02-6599515/02-6599556

שרותי קהילה לעיוורים

רכז: אורן גנור

מכון מ.ט.ר

מנהלת המכון: יחל פוזיילוב

רכזת נוער יחד

רכז תכנית שחף וקול הלב

נאוה לוי -מנהלת מרכז הספורט וכספים