תוכניות שיקומיות

בבית חינוך עיוורים נפתח מרכז טיפול רגשי לאנשים עם לקויות ראיה וצרכים מיוחדים  והוא
נוער יחד היא תוכנית ייחודית של בית חינוך עיוורים, המיועדת לבני נוער עם לקויות
תכנית חברתית שיקומית לתלמידים עיוורים וליקויי ראייה מהמגזר החרדי המשולבים במערכת החינוך בקהילה.  
דירת "שבילים" הינה תוכנית המיועדת לתלמידים עיוורים וליקויי ראיה, הזקוקים לתוכנית אינטנסיבית, המאמנת אותם
תוכנית שח"ף תלמידי בית הספר שלנו  המאופיינים בעיוורון או לקות ראיה, וחלקם עם קשיים
דירות הכשרה לחיים עצמאים לעיוורים  מאפשרים לילדים לפרוש כנפיים   בית חינוך עיוורים מקדם
  תוכנית הלינה שלנו מיועדת לתלמידי בית הספר ברמה המורכבת יותר, או לתלמידים שרמת