דירת שבילים

דירת שבילים

דירת "שבילים" הינה תוכנית המיועדת לתלמידים עיוורים וליקויי ראיה, הזקוקים לתוכנית אינטנסיבית, המאמנת אותם למגורים עצמאיים בקהילה. הדיירים שוהים בדירה במשך מספר ימים בשבוע ומתנסים בחיים מחוץ לבית.

הדיירים מתקדמים בתחומי עצמאות מגוונים : קניות, בישול, נקיון, היגיינה אישית ועוד. פרט לכך תוך כדי מפתחים כלים של מגורים בשותפות , ויתור ופיתרון קשיים דרך דיון ורצון טוב. לעתים קיימים שיתופי פעולה עם מסגרות אחרות של בית חינוך ומחוצה לו. וכמו כן יציאות לאירועים ברחבי העיר. הדיירים רואים בדירה בית שני, מרגישים שמתקדמים בתחומי עצמאות ונהנים משהייה עם חברים.

התוכנית בדירה, הנמצאת בקהילה, מתחילה בשעה 15.00 עד למחרת בבוקר. המדריך ישן עם הדיירים, אך לאורך השנה, רמת התיווך של המדריכים הולכת ופוחתת תוך כדי העלייה ברמת העצמאות של הדיירים

דירת שבילים מהווה לחלק ניכר של הדיירים הכנה לדירות ההכשרה בקהילה שהן עצמאיות הרבה יותר.