תכנית לינה

תכנית לינה

 

תוכנית הלינה שלנו מיועדת לתלמידי בית הספר ברמה המורכבת יותר, או לתלמידים שרמת העצמאות שלהם עדיין נמוכה, והם זקוקים לתוכנית אינטנסיביות בנושא של התנהלות עצמאית לפיתוח כישורים חברתיים ולמוגנות רבה יותר.

התלמידים המשולבים בתוכנית עוסקים החל מהשעה שש בערב, בהתארגנות הקשורה לפעולות הערב והלילה, הכנה לארוחה, לרחצה ולשינה.

כמובן שיש התייחסות להיבט החברתי, לעזרה הדדית. לתורנויות, לאחריות קבוצתית ועוד.

נושא חשוב בתוכנית מתייחס ליכולת להתנתק במעט מבית ההורים ומהעזרה הצמודה שהם נותנים לעיתים לילדיהם.

השהיה בלילה מחוץ לבית מזמנת אפשרויות לשיח על כל הנושאים הנוגעים בתהליך ההיפרדות, באמון בביטחון וכו'. השיח הוא גם עם החניך וגם עם ההורים, והתהליך החשוב הזה הוא עצמו מגדל, מפתח ומוביל לפיתוח אישיות עצמאית.

 

תוכנית הלינה מדורגת וניתן להצטרף אליה ליום או ליומים בשבוע