חזון בית הספר

חזון בית הספר

חזון בית הספר

 

 

 

בית הספר רואה את דמות הבוגר כאדם אוטונומי, ביקורתי ויצירתי, אחראי למעשיו, מעורב בסביבה ותורם לקהילה  תוך התמקדות בראיית הטוב ולכן שוקד על טיפוח בוגר עם משאבי התמודדות, המצויד בכלים מתאימים להיות משולב באופן עצמאי ומשמעותי ככל האפשר בקהילה ובחברה.

בית הספר מקנה ערכים הומאניים המושתתים על כבוד האדם, על אחריות ומחויבות חברתית, מקדם ערכי מנהיגות, התנסויות חברתיות ,מעורבות קהילתית,  ומקנה לערכים המבטאים את אורח החיים היהודי והציוני. 

בית הספר מטפח סביבה חינוכית המושתתת על דיאלוג יוצר ומכבד בין כל הבאים בו והשותפים לו, ושוקד על התפתחות ולמידה מתמדת של הארגון.