אודות בית הספר

אודות בית הספר

אודות בית הספר

 

 

בית הספר בית חינוך עיוורים הנו בית ספר רשמי  לחינוך מיוחד, בפיקוח משרד החינוך ,כל התלמידים בבית הספר עברו ועדת זכאות ואפיון  ונמצאו זכאים לבית ספר כוללני לחינוך מיוחד לעיוורים וליקויי ראיה.

בית הספר פועל בכל ימות השבוע בין השעות 08:00-15:00 יום ו' בין 08:00-12:00

המטרה המרכזית של בית הספר  ליצור הזדמנויות הוראה ולמידה המאפשרות לקדם כל תלמיד בתחומים חינוכיים, שיקומיים, בין אישיים ותוך אישיים כדי להביא ליתר אוטונומיה ולהתאמה ייחודית בין התלמיד לבין הסביבה. כל זאת תוך פיתוח סביבה מאפשרת, תוך דאגה  לנגישות ולהתאמת ציוד טכנולוגי מתקדם, המבסס טוב יותר את התפקוד העצמאי בכל תחומי החיים.

אנחנו מפתחים תכניות מגוונות כדי שיוכלו לחוות לימוד ועשיה ייחודית, כזו שתאפשר לפתח זהות עצמאית, יכולת של ייצוג עצמי, תוך התמקדות בראיית הטוב, וברצון להיות גם תורמים ומועילים לחברה, ראיה המעצימה את כוחם ואת איכות חייהם. 

בגלל השונות בין התלמידים ההוראה בכיתות היא דיפרנציאלית ויש חשיבות לתפירת "חליפה אישית"  לכל תלמיד יחד עם השמירה על הערך הקבוצתי וההפריה ההדדית בכיתה.

צוות בית הספר בונה תוכניות אישיות הנבנות על פי אבחון ומיפוי של היכולות והצרכים של התלמידים.