אודות בית הספר

אודות בית הספר

אודות בית הספר

בית הספר רואה את דמות הבוגר כאדם אוטונומי, ביקורתי ויצירתי, אחראי למעשיו, מעורב בסביבה ותורם לקהילה ולכן שוקד על טיפוח בוגר עם משאבי התמודדות, המצויד בכלים מתאימים להיות משולב באופן עצמאי ומשמעותי ככל האפשר בקהילה ובחברה.

בית הספר מקנה ערכים הומאניים המושתתים על כבוד האדם, על אחריות ומחויבות חברתית, ומקדם ערכי מנהיגות, התנסויות חברתיות ,מעורבות קהילתית,  ומקנה לערכים המבטאים את אורח החיים היהודי והציוני.

בית הספר מטפח סביבה חינוכית המושתתת על דיאלוג יוצר ומכבד בין כל הבאים בו והשותפים לו, ושוקד על התפתחות ולמידה מתמדת של הארגון.

 

אוכלוסיית בית הספר:

    • בית הספר קולט תלמידים עיוורים וליקויי ראיה מגיל שבע ועד עשרים ואחת מבתי ספר או  מערכות חינוך רגילות בקהילה שבנוסף לקשיי הראיה מאופיינים בקשיי למידה או קשיים בתחום הרגשי והתנהגותי.
  • בית הספר קולט גם תלמידים ממסגרות החינוך המיוחד, הזקוקים למסגרת חינוכית המתמחה בחינוך תלמידים עיוורים וליקויי ראיה.

 

 

70% לקויי ראיה בדרגות שונות  כשהם זקוקים לאמצעי הגדלה, עזרה בניידות במקומות חדשים, מתקשים בראיה מרחבית ומשקפיים לא משפרים את ראייתם, השאר עיוורים מוחלטים.

2 תלמידים נעזרים בהליכון, השאר מסוגלים ללכת אך רובם למרחקים קצרים.

ישנם מספר תלמידים עם אפילפסיה מטופלים תרופתית ולרוב מאוזנים.

שליש מהתלמידים עם קשיי תקשורת , אך נענים לגבולות ומתקשרים מילולית במשפטים קצרים.

חלק נוסף  מהתלמידים עם קשיי התנהגות המתבטאים באי שקט מוטורי, לעיתים אימפולסיביות אך שיפוטיים ומנהלים שיח עם הסביבה.

כל התלמידים עצמאים  בדרגות שונות במיומנויות בסיסיות של אכילה, רחיצה שירותים ואכילה.

חלק ניכר מהתלמידים עצמאים בניידות מחוץ לשטח בית הספר.

 

תוכנית הלימודים:

 

צוות בית הספר בנה תלב”ס (תוכנית לימודים בית ספרית) ייחודית לאוכלוסיה במקצועות: חינוך לשוני, מדעים, אזרחות וכישורי חיים. התוכניות מתבססות על התוכניות של משרד החינוך ונבנו עם מדריכי התחום במשרד החינוך. התוכניות של שאר המקצועות הנלמדים בכיתות הן לפי תוכניות של משרד החינוך ויש תלמידים שנגשים למבחני בגרות במקצועות שונים בהתאם ליכולותיהם.

מתוך התוכנית הכללית נגזרת התל”כ (תוכנית לימודים כיתתית).

בנוסף נבנית לכל תלמיד בכל שנה תל”א (תוכנית לימודים אישית). תוכנית לימודים בה מפורטים המיומנויות עליהם יושם דגש בעבודה עם התלמיד.

בגלל השונות בין התלמידים ההוראה בכיתות היא דיפרנציאלית ויש חשיבות לתפירת “חליפה אישית”  לכל תלמיד יחד עם השמירה על הערך הקבוצתי וההפריה ההדדית בכיתה.

התוכניות האישיות נבנות על פי אבחון ומיפוי של היכולות והצרכים של התלמיד.

בבית הספר פותחה תרבות של הערכה הן של התוכניות ויעילותן, והן של ההישגים והשיפור.

 

התוכניות מתבססות על המטרה המרכזית ומתייחסות לחמישה צירים עיקריים, כל מקצוע ותחום דעת נלמד בזיקה לכל אחד מהתחומים הללו.

 

.

תחום אקדמי:

הקניית ידע ומיומנויות בתחומי דעת ומקצועות שונים המומלצים על ידי משרד החינוך .

פיתוח ושיקום הרגלי למידה בדגש על עבודה עצמאית.

הגשה לבחינות בגרות עיוניות עם התאמות בדרכי ההבחנות.

תחומי הדעת הנלמדים בבית הספר מתבססים על תוכניות הליבה וכוללים מקצועות לימוד  כמו קריאה, הבנת הנקרא חשבון ,מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אזרחות, תנ”ך, מחשבת ישראל ועוד, הרף הגבוה הוא התמודדות עם מספר יחידות בגרות.

 

תפקודי שיקומי:

להביא את הלומד לאוטונומיה מירבית, לתפקוד עצמאי  ADL ולניידות עצמאית ככל האפשר.

לפתח יכולת עצמאית של חשיבה ובחירה.

התחום הטכנולוגי  הוא חלק משמעותי בתחום התפקודי שיקומי ולכן בבית הספר קיים  ציוד מותאם וחדיש, המאפשר להנגיש את חומר הלימודים לתלמידים, חלקו מרוכז בחדר מחשבים שם לומדים את מיומנויות המחשב ועזריו. וחלקו בכיתה לשימוש השוטף של התלמידים. לתלמידים העצמאיים בשימוש במחשב יש מחשב אישי מותאם. המורים משתמשים בציוד טכנולוגי בלמידה.

הציוד כולל צגי ברייל, תוכנת קוברה להקראה, טמסים ניידים, מדפסות ברייל מדפסת מבליטה ועוד.

בשלוש שנים האחרונות, לומדים חלק מהתלמידים את תחום הרובוטיקה. בחדר המחשבים ציוד מותאם לכך.

 

 

 

 

 

התנהגותי רגשי:

רכישת ידע ומיומנויות בתחומים התוך אישיים והבין אישיים.

העצמת משאבים לפיתוח ולהקניית מיומנויות תקשורת חברתית עם קבוצת השווים ועם בני גילם בקהילה.

פיתוח אסטרטגיות של ייצוג עצמי ,מודעות לקשיים ולמגבלות וקבלת המגבלות בראייה מתוך תחושת מסוגלות והתנהלות תפקודית כאישיות אוטונומית יחד עם מציאת דרכים לביטוי עצמי .

 

חברתי ערכי:

חיזוק הזהות היהודית והציונית של התלמידים תוך התייחסות לארון הספרים היהודי ותוך התחשבות ברקע המשפחתי.

חינוך לערכים מוסריים אוניברסליים כגון: כבוד האדם, עזרה לזולת תוך יצירת הזדמנויות למפגשים עם הקהילה.

דרך התנסות בתוכנית של  התפתחות אישית ומעורבות חברתית, אנו מלמדים  ערכים ומיומנויות כגון: ניהול דיאלוג סובלני, זהות אישית וחברתית, פתרון בעיות וקבלת החלטות, דרכי עבודה מקובלים, חלוקת תפקידים, אחריות, מנהיגות, מחוייבות, ערכים חברתיים ותרומה לקהילה כשהמטרה לטפח את התלמיד להיות בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, ומרגיש שייכות ואחריות לקהילה.

צוות בית הספר: