תחום אקדמי

תחום אקדמי

תחום אקדמי

 

הקניית ידע ומיומנויות בתחומי דעת ומקצועות שונים המומלצים על ידי משרד החינוך .

פיתוח ושיקום הרגלי למידה בדגש על עבודה עצמאית.

הגשה לבחינות בגרות עיוניות עם התאמות בדרכי ההבחנות.

תחומי הדעת הנלמדים בבית הספר מתבססים על תוכניות הליבה וכוללים מקצועות לימוד  כמו קריאה, הבנת הנקרא חשבון ,מתמטיקה, אנגלית, מדעים, אזרחות, תנ"ך, מחשבת ישראל ועוד, הרף הגבוה הוא התמודדות עם מספר יחידות בגרות.