תחום הכנה לחיים

תחום הכנה לחיים

תחום הכנה לחיים

 

ציוד בוגרי בית הספר בידע ובמיומנויות אשר יסייעו להם לפתח משאבי התמודדות להשתלבות עצמאית ואוטונומית בקהילה. 

פיתוח כישורי עבודה בשלושה מישורים: הכרת העצמי (יכולות, קשיים ועוד…),הכרת עולם העבודה  והתנסות מעשית בתעסוקה.