תחום התנהגותי-רגשי

תחום התנהגותי-רגשי

תחום התנהגותי-רגשי

רכישת ידע ומיומנויות בתחומים התוך אישיים והבין אישיים.

העצמת משאבים לפיתוח ולהקניית מיומנויות תקשורת חברתית עם קבוצת השווים ועם בני גילם בקהילה.

פיתוח אסטרטגיות של ייצוג עצמי ,מודעות לקשיים ולמגבלות וקבלת המגבלות בראייה מתוך תחושת מסוגלות והתנהלות תפקודית כאישיות אוטונומית יחד עם מציאת דרכים לביטוי עצמי .