תחום חברתי ערכי

תחום חברתי ערכי

תחום חברתי ערכי

 

חינוך לערכים מוסריים אוניברסליים כגון: כבוד האדם, עזרה לזולת תוך יצירת הזדמנויות למפגשים עם הקהילה.

חיזוק הזהות היהודית והציונית של התלמידים תוך התייחסות לארון הספרים היהודי ותוך התחשבות ברקע המשפחתי.

דרך התנסות בתוכנית של  התפתחות אישית ומעורבות חברתית, אנו מלמדים  ערכים ומיומנויות כגון: ניהול דיאלוג סובלני, זהות אישית וחברתית, פתרון בעיות וקבלת החלטות, דרכי עבודה מקובלים, חלוקת תפקידים, אחריות, מנהיגות, מחוייבות, ערכים חברתיים ותרומה לקהילה כשהמטרה לטפח את התלמיד להיות בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, ומרגיש שייכות ואחריות לקהילה.