תחום תפקודי שיקומי

תחום תפקודי שיקומי

תחום תפקודי שיקומי

 

להביא את הלומד לאוטונומיה מירבית, לתפקוד עצמאי  ב-  ADL  ולניידות עצמאית ככל האפשר

לפתח יכולת עצמאית של חשיבה ובחירה.

 

 

התחום הטכנולוגי  הוא חלק משמעותי  בתחום התפקודי שיקומי ולכן בבית הספר קיים  ציוד מותאם וחדיש, המאפשר להנגיש את חומר הלימודים לתלמידים, חלקו מרוכז בחדר מחשבים שם לומדים את מיומנויות המחשב ועזריו. וחלקו בכיתה לשימוש השוטף של התלמידים.

לתלמידים העצמאיים בשימוש במחשב יש מחשב אישי מותאם. המורים משתמשים בציוד טכנולוגי בלמידה.

הציוד כולל צגי ברייל, תוכנת קוברה להקראה, טמסים ניידים, מדפסות ברייל ,מדפסת מבליטה ועוד.