מרחבי למידה

מרחבי למידה

מרחבי למידה

 

צוות בית הספר בנה תלב"ס (תוכנית לימודים בית ספרית) ייחודית לאוכלוסיה במקצועות: חינוך לשוני, מדעים, אזרחות וכישורי חיים. התוכניות מתבססות על התוכניות של משרד החינוך ונבנו עם מדריכי התחום במשרד החינוך. התוכניות של שאר המקצועות הנלמדים בכיתות הן לפי תוכניות של משרד החינוך ויש תלמידים שנגשים למבחני בגרות במקצועות שונים בהתאם ליכולותיהם.

מתוך התוכנית הכללית נגזרת התל"כ (תוכנית לימודים כיתתית).

בנוסף נבנית לכל תלמיד בכל שנה תל"א (תוכנית לימודים אישית). תוכנית לימודים בה מפורטים המיומנויות עליהם יושם דגש בעבודה עם התלמיד.

בגלל השונות בין התלמידים ההוראה בכיתות היא דיפרנציאלית ויש חשיבות לתפירת "חליפה אישית"  לכל תלמיד יחד עם השמירה על הערך הקבוצתי וההפריה ההדדית בכיתה.

התוכניות האישיות נבנות על פי אבחון ומיפוי של היכולות והצרכים של התלמיד.

בבית הספר פותחה תרבות של הערכה הן של התוכניות ויעילותן, והן של ההישגים והשיפור.

התוכניות מתבססות על המטרה המרכזית ומתייחסות לחמישה צירים עיקריים, כל מקצוע ותחום דעת נלמד בזיקה לכל אחד מהתחומים הללו.