חדר כושר

חדר כושר

גברים

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי

 

7:30-9:30     7:30-9:30    
13:00-18:00 16:00-23:00 13:00-18:00 13:00-18:00 17:00-22:00 10:00-13:00

נשים

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי

 

  8:00-13:00 8:00-13:00 9:30-13:00 8:00-12:00  
19:00-21:00     19:00-21:00    

 

בחדר כושר יש להצטייד באישור רפואי לפני תחילת הפעילות.