חדר כושר

חדר כושר

 

שעות הפעילות בחדר הכושר*:

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
גברים

07:30-09:30

גברים

07:30-09:30

נשים

08:00-13:00

נשים

9.30-13/00

נשים

08:00-13:00

נשים

08:00-13:00

נשים

09:30-13:00

גברים

13:00-18:00

גברים

13:00-18:00

גברים

13:00-18:00

גברים

10:00-13:00

גברים

16:00-22:00

גברים

16:00-22:00

 
נשים

18:00-21:00

נשים

18:00-21:00

נשים

18:00-21:00

*בחדר כושר יש להצטייד באישור רפואי לפני תחילת הפעילות.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה :026599556

sport@ivrim.org.il