חדר כושר

חדר כושר

גברים

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישי

7:30-9:30 7:30-9:30
13:00-18:0016:00-23:0013:00-18:0013:00-18:0017:00-22:0010:00-13:00

נשים

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישי

8:00-13:008:00-13:009:30-13:008:00-12:00
19:00-21:00 19:00-21:00

 

בחדר כושר יש להצטייד באישור רפואי לפני תחילת הפעילות.