תעודות תו ירוק נדרשות לכולם לכל פעילות במרכז הספורט

  • מחוסנים
  • מחלימים
  • נבדקים עם תוצאה שלילית