בריכת שחיה

בריכת שחיה

ימים/שעות ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
06:30-08:00 גברים 18+ נשים 18+ גברים 18+ גברים 18+ נשים 18+ 07:00-08:30

נשים 18+

08:00-10:00 נשים 18+ גברים 18+ נשים 18+ נשים 18+ גברים 18+ 08:30-10:00

נשים

10:00-11:45 10:00-11:00

עיוורים

13:30-15:00 גברים נשים גברים גברים 11:00-13:30

גברים

16:30-18:00 עיוורים עיוורות עיוורים עיוורות נשים
18:00-19:30 גברים נשים גברים נשים עיוורים
19:30-21:00 גברים נשים גברים נשים גברים
21:00-22:00 נשים 18+ גברים 18+ נשים 18+ גברים 18+ נשים 18+

 

לו”ז לחודש אלול/ספטמבר עד ערב ראש השנה