בריכת שחיה

בריכת שחיה

ימים/שעותראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
06:30-08:00גברים 18+נשים 18+גברים 18+גברים 18+נשים 18+07:00-08:30

נשים 18+

08:00-10:00נשים 18+גברים 18+נשים 18+נשים 18+גברים 18+08:30-10:00

נשים

10:00-11:4510:00-11:00

עיוורים

13:30-15:00גבריםנשיםגבריםגברים11:00-13:30

גברים

16:30-18:00עיווריםעיוורותעיווריםעיוורותנשים
19:30-21:00גבריםנשיםגבריםנשיםגברים
21:00-22:30נשים 18+גברים 18+נשים 18+גברים 18+נשים 18+

שימו לב

הכניסה רק לבעלי תו ירוק , מחוסנים או מחלימים. יש להציג תו ירוק או אישור חיסון או מחלים, בצירוף תעודה מזהה. (גם ילדים – ספח ת.ז הורים, או כל תעודה עם תמונה)

השחיה בבריכה בכפוף להוראות התו הסגול

בריכת פעוטות סגורה