בריכת שחיה

בריכת שחיה

ימים/שעותראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
06:30-08:00גברים 18+נשים 18+גברים 18+גברים 18+נשים 18+07:00-08:30

נשים 18+

08:00-10:00נשים 18+גברים 18+נשים 18+נשים 18+גברים 18+08:30-10:00

נשים

10:00-11:4510:00-11:00

עיוורים

13:30-15:00גבריםנשיםגבריםגברים11:00-13:30

גברים

16:30-18:00עיווריםעיוורותעיווריםעיוורותנשים
18:00-19:30גבריםנשיםגבריםנשיםעיוורים
19:30-21:00גבריםנשיםגבריםנשיםגברים
21:00-22:00נשים 18+גברים 18+נשים 18+גברים 18+נשים 18+

 

לו”ז לחודש אלול/ספטמבר עד ערב ראש השנה